Strona WWW

Instytut Zarządzania i Samorządności - na rynku od 2003!

Świadczymy usługi związane z kompleksowym zarządzaniem projektami, w szczególności projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.  Pomagamy począwszy od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, poprzez zamówienia publiczne, nadzór budowlany, do rozliczenia przyznanej dotacji.

Instytut specjalizuje się także w sporządzaniu profesjonalnych biznesplanów oraz strategii i analiz a także koncepcji organizacyjnych.

W imieniu naszych Klientów zarządzaliśmy projektami
o wartości od 100.000 zł do 611.000.000 zł.

Naszymi Klientami są głównie:
· jednostki samorządu, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne
· przedsiębiorcy
· szkoły wyższe
· organizacje pozarządowe
· spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
· publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
· uzdrowiska

Dla naszych Klientów pozyskaliśmy dofinansowanie
ze źródeł zewnętrznych o łącznej wartości ok. 1,5 mld zł.

Dlaczego Klienci wybierają nas do współpracy?
· indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta
· interdyscyplinarny zespół ekspertów
· doświadczenie w branży doradczej potwierdzone referencjami
· wysoka jakość i skuteczność świadczonych usług
· innowacyjność proponowanych rozwiązań biznesowych
· merytoryczność, kreatywność i terminowość

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Instytutu!