Strona WWW

Biznesplany

W sporządzonym przez Instytut biznesplanie wskażemy sposoby oraz środki finansowe niezbędne do realizacji zaplanowanego przez Państwa firmę przedsięwzięcia. Biznesplan wykorzystuje się zarówno w pozyskiwaniu kredytów bankowych jak i dotacji z urzędów pracy oraz dofinansowania z Unii Europejskiej.

Biznesplan dla banku stanowi wizytówkę Państwa firmy, warto więc powierzyć jego opracowanie profesjonalistom.

W zakresie naszych usług oferujemy sporządzenie profesjonalnego biznesplanu na potrzeby:

•  kredytu inwestycyjnego lub deweloperskiego
•  pozyskania dotacji
•  uruchomienia nowej działalności
•  pozyskania inwestora, np. Venture Capital
• dla potrzeb wewnętrznych np. w celu wyboru optymalnego rozwiązania biznesowego dla planowanego przedsięwzięcia

Oferta w zakresie sporządzania biznesplanów skierowana jest do: mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz start-upów, a także osób indywidualnych, które zamierzają otworzyć działalność gospodarczą.

Wykonywane przez nas biznesplany są w pełni profesjonalne, dzięki czemu zwiększa się prawdopodobieństwo uzyskania zewnętrznego finansowania przedsięwzięcia.
Kompletujemy dokumenty niezbędne do przedłożenia w banku. W Państwa imieniu będziemy kontaktować się z pracownikami banku oceniającymi wniosek.

Dla naszych Klientów jesteśmy do dyspozycji do momentu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Wykorzystując  wiedzę  i  doświadczenie  pomagamy  również
w negocjacjach
z bankiem
odnośnie warunków otrzymania i spłaty kredytu.

Proponujemy    Państwu    następujący   tryb   współpracy   dla      opracowania biznesplanu:

•  kontakt z Klientem (osobisty, elektroniczny, telefoniczny) dla ustalenia celu i zakresu biznesplanu - wstępna analiza potrzeb Klienta
•   gromadzenie informacji niezbędnych do opracowania biznesplanu
• opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego
•  opracowanie, zgodnie z wytycznymi Klienta (zgodnie z wymaganiami banku) części opisowej i analitycznej biznesplanu
•   przedłożenie Klientowi gotowego biznesplanu
•   ewentualne korekty i ostateczne zatwierdzenie dokumentu przez Klienta
•  złożenie  kompletnego  wniosku  kredytowego do banku i pomoc w rozmowach z bankiem  celem  wynegocjowania  najkorzystniejszych warunków otrzymania i spłaty kredytu

Opracowanie biznesplanu trwa od 1 do 3 tygodni.