Strona WWW

Przygotowanie projektów

Szukacie Państwo najlepszych rozwiązań dla swojego projektu?
Zastanawiacie się nad możliwościami dofinansowania swojej inwestycji?

Nasz zespół ekspertów dokona kompleksowej obsługi Państwa projektu od wstępnej oceny, aż po wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dotację wraz z dokumentami strategicznymi i oceną oddziaływania inwestycji na środowisko.

KROK 1. Analiza i wstępna ocena projektu

 • analiza możliwości dofinansowania projektu ze środków budżetowych,
 • funduszy Unii Europejskiej oraz innych dostępnych źródeł
 • wskazanie najlepszych  źródeł  dofinansowania
 • wstępna ocena projektu pod kątem spełniania kryteriów i wymogów programowych
 • konsultacje na całym etapie przygotowania projektów
 • wskazanie braków i potrzeb inwestycyjnych

KROK 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej projektu

 • wniosek
 • studium wykonalności
 • dokumentacja projektowa
 • biznesplan, koncepcje organizacyjne
 • ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
 • analza ekonomiczno-finansowa

KROK 3. Opracowanie dokumentów strategicznych

 • strategia rozwoju / strategia organizacji
 • Program Rozwoju Lokalnego
 • Program Odnowy Miejscowości
 • analiza możliwości finansowania inwestycji
 • Lokalny Program Rewitalizacji

KROK 4. Koordynowanie projektu od oceny formalnej do podpisania umowy

Zajmujemy się również współpracą z bankami w zakresie emisji obligacji komunalnych, a także tworzeniem prognoz finansowych i wniosków kredytowych i  biznesplanów. 

Specjalizujemy się w projektach związanych z ochroną środowiska i energetyką, w tym OZE.