Strona WWW

Realizacja projektów

Uprzedzamy Państwa, że prawdziwa praca z projektem zaczyna się dopiero po uzyskaniu dofinansowania.

KROK 1. Zarządzanie inwestycją

  • Nadzór od momentu podpisania umowy dotacji poprzez nadzór budowlany do rozliczenia dotacji (Inżynier Kontraktu)
  • Przygotowanie i przeprowadzenie na zlecenie zamawiającego procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy
  • Weryfikacja istniejącej dokumentacji projektowej (w szczególności aktualizacji kosztorysów, STWIOR) pod kątem obowiązujących przepisów prawnych (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane, itd. )

KROK 2. Opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji

KROK 3. Prowadzenie nadzoru budowlanego, także zgodnie z FIDIC

KROK 4.  Koordynowanie procesów rozliczania i sprawozdawczości projektów

KROK 5.  Zarządzeniem projektami zgodnie z metodyką Prince2 i PM