Strona WWW

Aktualności

26.06.2012

Zapytanie ofertowe w trybie konkursu ofert nr 4/06/BIO/2012


na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu "Budowa biogazowni w Łagiewnikach, na potrzeby produkcji energii elektrycznej przez IZIS" , w Łagiewnikach, działka nr 219/20, gmina Łagiewniki, powiat dzierżoniowski.

Załączniki
Pełna treść zapytania

Zał 1 - Formularz oferty
Zał 2 - Oświadczenie oferenta
Zał 3 - Wykaz osób
Zał 4 - Wzór umowy

Informacja dla oferentów