Strona WWW

Aktualności

09.07.2012

Zapytanie ofertowe w trybie konkursu ofert nr 5/07/BIO/2012


na wykonanie przyłącza wody zimnej do działki nr 210/20, gmina Łagiewnik, powiat dzierżoniowski.

Załączniki:
Pełna treść zapytania

Zał 1 - Formularz oferty
Zał 2 - Oświadczenie oferenta
Zał 3 - Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi
Załączniki do odpowiedzi

Informacja dla oferentów