Strona WWW

Aktualności

06.08.2012

Zapytanie ofertowe w trybie konkursu ofert nr 6/08/BIO/2012


na dostawę i montaż wagi samochodowej na działce nr 210/20, gmina Łagiewnik, powiat dzierżoniowski.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Zał 1 - Formularz ofert
Zał 2 - Oświadczenie
zał 3 - Wzór umowy

Informacja dla oferentów w konkursie ofert nr 6/08/BIO/2012
Załącznik