Strona WWW

Aktualności

14.12.2011

Zamawiający informuje, że konkurs ofert nr 7/07/BIO/2012


ogłoszony w dniu 30.07.2012 r. na wykonanie robót budowlanych na terenie biogazowni w Łagiewnikach, działka nr 219/20, gmina Łagiewniki, powiat dzierżoniowski został unieważniony.