Strona WWW

Aktualności

25.09.2012

Zapytanie ofertowe w trybie konkursu ofert nr 9/09/BIO/2012


na wykonanie robót budowlanych na terenie biogazowni w Łagiewnikach, działka  nr 210/20, gmina Łagiewnik, powiat dzierżoniowski.

Załączniki: 
Dokumentacja konkursowa
Dokumentacja konkursowa
Geotechnika podstawowa
Odwierty dodatkowe
STWiORB
Formularze w wersji edytowalnej
Informacja dla oferentów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców