Strona WWW

Aktualności

23.10.2012

Szkolenie VAT


Serdecznie zapraszamy na szkolenie
Zarządzanie podatkiem VAT przez JST”!

 

Szkolenie jest przeznaczone dla:

- wójtów, burmistrzów, prezydentów
- skarbników
- sekretarzy
- współpracowników realizujących i rozliczających inwestycje

 Powody dla których warto wziąć udział w szkoleniu:

  • Nauczymy Państwa zasad odzyskiwania i dokonywania odliczeń VAT.
  • Niewykorzystanie możliwości odzyskania VAT to potencjalna strata środków publicznych. skutkująca naruszeniem dyscypliny finansów.
  • Brak ubiegania się o zwrot VAT nie gwarantuje jego kwalifikowalności w projekcie finansowanym ze źródeł zewnętrznych.
  • Dowiecie się Państwo czy prawidłowo realizujecie i rozliczacie inwestycje.
  • Odpowiednia konstrukcja przedsięwzięcia na etapie jego planowania pozwoli na zoptymalizowanie jego kosztów oraz ułatwi realizację i rozliczenie.
  • Wymienicie Państwo informacje w zakresie doświadczeń z rozliczania i kontroli projektów.

Prowadzący: Ireneusz Ratuszniak, Waldemar Szewc, Monika Przeniosło

Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2012 we Wrocławiu.  

Załączniki:
Informacje o szkoleniu
Zaproszenie

Szkolenie będzie stanowić wstęp do późniejszych działań warsztatowych w zakresie: konfigurowania projektów dla odzyskania VAT, prawidłowego księgowania VAT naliczonego i odzyskanego oraz możliwości ubiegania się o fundusze Unii Europejskiej 2014-2020.

 Termin zgłoszeń upływa 13 listopada 2012.

Opłatę prosimy uiścić na konto:
BGK O/Wrocław 91 1130 1033 0018 7979 7620 0001
z dopiskiem: szkolenie VAT – nazwa instytucji

Miejsce szkolenia zostanie przesłane wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Koszt szkolenia wynosi 550 zł.
(Uwaga: dla wpłat dokonanych do 31-10-2012 cena promocyjna – 450 zł)

 Formularz rejestracyjny


Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane