Strona WWW

Aktualności

27.06.2013

Zapytanie ofertowe w trybie konkursu ofert nr 23/06/BIO/2013


NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, URUCHOMIENIE ORAZ SERWISOWANIE W OKRESIE GWARANCJI AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH W RAMACH BUDOWY BIOGAZOWNI W ŁAGIEWNIKACH, DZIAŁKA NR 219/20, GMINA ŁAGIEWNIKI, POWIAT DZIERŻONIOWSKI

Załączniki:
Zapytanie i załączniki

Załączniki graficzne:
Sterownia rzut
Sterownia przekrój

Załączniki w formie edytowalnej:
Zał. 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenia
Załączniki do umowy serwisowej

Załączniki formalne:
Pozwolenie prawomocne
Warunki przyłączenia

Informacje dla oferentów:
Wyniki konkursu