Strona WWW

Aktualności

13.06.2012

Zamawiający informuje, że konkurs ofert nr 1/05/BIO/2012, ogłoszony w dniu 31.05.2012 r. na wykonanie robót budowlanych na terenie biogazowni w Łagiewnikach, działka nr 219/20, gmina Łagiewniki, powiat dzierżoniowski został unieważniony.