Strona WWW

Aktualności

13.06.2012

Zapytanie ofertowe


na wykonanie robót budowlanych na terenie biogazowni w Łagiewnikach, działka nr 219/20, gmina Łagiewniki, powiat dzierżoniowski.

Załączniki:
Pełna treść zapytania


Zakres wykonania nawierzchni

Geotechnika podstawowa
Odwierty dodatkowe
Pozwolenie prawomocne
Projekt wykonawczy kolor
Projekt wykonawczy skan
STWiORB
Formularz oferty Zał. 1
Oświadczenie oferenta Zał. 2
Wzór umowy Zał. 3

Projekt budowlany
Cześć 1
Cześć 2

Pytania i odpowiedzi:
Pytania 14.06.2012