Strona WWW

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych:

  • z programów regionalnych i ogólnopolskich (RPO, POIG, PROW, POIŚ)
  • środków krajowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, MSZ)
  • Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  • środków bezpośrednio przyznawanych przez Dyrekcja Generalne Komisji Europejskiej.


Nasz zespół ekspertów zajmujący się przygotowaniem projektów oferuje kompleksową obsługę Państwa pomysłu na projekt, od wstępnej analizy możliwości finansowania aż po opracowanie i złożenie dokumentów aplikacyjnych.

Pochodzimy indywidualnie do Państwa potrzeb. Nie boimy się wyzwań, żeby spełnić Państwa biznesowe oczekiwania.

W ramach tej usługi oferujemy:
• bezpłatną ocenę możliwości zdobycia dofinansowania• stworzenie studium wykonalności
• opracowanie biznesplanu inwestycji
• sporządzenie wniosku aplikacyjnego
• koordynację procesu kompletowania niezbędnych do wniosku załączników
• złożenie dokumentacji w odpowiedniej instytucji
• koordynowanie projektu od etapu oceny formalnej do momentu podpisania umowy o dofinansowanie