Strona WWW

Pozyskane środki finansowe


W obecnym okresie programowania, w latach 2007- 2013 firma opracowała ponad 200 dokumentacji aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem wsparcia dla inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych lub innych środków publicznych.

Przedstawiamy Państwu priorytetowe projekty opracowywane przez Instytut w podziale na poszczególne programy:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 • SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Oławie : Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Diagnostyki Obrazowej SPZOZ w Oławie - wartość projektu 21,72 mln zł
   
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu : Zakup aparatury obrazowej i wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Sercowo- Naczyniowej SCCS w Zabrzu - wartość projektu 9,98 mln zł
   
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu : Zakup aparatury obrazowej oraz wyrobów medycznych na potrzeby Pracowni Hemodynamiki i Diagnostyki Obrazowej SCCS w Zabrzu - wartość projektu 9,96 mln zł
   
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Lubin: Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Szpitala im. J. Jonstona w Lubinie na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupem wyrobów medycznych - wartość projektu 6,76 mln zł
   
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Bolesławiec: Przebudowa budynku Przychodni na Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - wartość projektu 5,46 mln zł
   
 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu - wartość projektu 125,92 mln zł
   
 • Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Techniczny Sp. z o.o.: Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Diagnostyki Obrazowej SPZPZ w Oławie - wartość projektu 21,72 mln zł
   
 • Opera Wrocławska: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej - wartość projektu 103,44 mln zł
   
 • Gmina Miasto Świdnica: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturowe na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej - wartość projektu 30,55 mln zł

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
 • Wrocławskie Centrum Badań  EIT+: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ - wartość projektu 611 mln zł
 • Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.: Międzynarodowy turystyczny produkt markowy- Uzdrowiska Kłodzkie - wartość projektu 28,45 mln zł
   
 • Gmina Niemcza: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Niemcza - wartość projektu 1,38 mln zł
   
 • Gmina Miasto Świdnica: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miasto Świdnica - wartość projektu 1,3 mln zł

  Regionalne Programy Operacyjne
 • Gmina Leśnica: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa - wartość projektu 10,91 mln zł
 • Karkonoski Park Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. : Utworzenie Parku Przemysłowego wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości w ramach Karkonoskiego Parku Rozwoju Gospodarczego w Piechowicach - wartość projektu 48,27 mln zł
   
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA: Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki SA- etap 1 infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla przedsiębiorstw - wartość projektu 18,8 mln zł
   
 • Gmina Szczytna: Rewitalizacja poprzez rekultywację terenów byłego PPH w Szczytnej przy ulicy Wolności - wartość projektu 2,99 mln zł
   
 • Gmina Legnickie Pole: Budowa przedszkola gminnego przy Zespole Szkół w Legnickim Polu - wartość projektu 2,03 mln zł
   
 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach: Remont dachu budynku szpitala Wysoka Łąka wraz z wymianą systemu instalacji odgromowej oraz budową drenażu opaskowego wód gruntowych przy fundamentach budynków - wartość projektu 3,39 mln zł
   
 • Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.: Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości w Kudowie Zdroju wsparciem młodych firm działających na obszarze uzdrowiskowym - wartość projektu 24,43 mln zł
   
 • Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.: Przebudowa z rozbudową budynku Szpitala uzdrowiskowego KORAB - wartość projektu 8,88 mln zł
   
 • Uzdrowisko Lądek - Długopole Zdrój S.A.: Unowocześnienie bazy noclegowej, rozwój usług gastronomicznych oraz wprowadzenie innowacyjnych metod lecznictwa w Szpitalu Uzdrowiskowym Dąbrówka w Długopolu Zdroju - wartość projektu 5,59 mln zł
   
 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo- Naukowo- Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji - wartość projektu 68,9 mln zł
   
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Centrum nauk o żywności i żywieniu - wartość projektu 64,38 mln zł
   
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : Budowa kompleksu boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno-naukowym na terenie Pół Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu - wartość projektu 33,01 mln zł
   
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Modernizacja Zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach - wartość projektu 10,74 mln zł
   
 • Park Przemysłowy w Wałbrzychu sp. z o.o.: Budowa hali magazynowo- produkcyjnej oraz infrastruktury technicznej na nowych terenach inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu - wartość projektu 37,27 mln zł
   
 • ICT Park Sp. z o.o.: Utworzenie Parku Przemysłowego ICT i Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Łagiewnikach - wartość projektu 20,39 mln zł
   
 • Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze - wartość projektu 8,5 mln zł
   
 • Gmina Wałbrzych: Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu - wartość projektu 16,58 mln zł
   
 • Gmina Radwanice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Radwanice i Łagoszów Wielki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków - wartość projektu 15,77 mln zł
   
 • Gmina Polkowice : Budowa przedszkola nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla całkowita wartość projektu - wartość projektu 10,98 mln zł
   
 • Gmina Legnickie Pole: Budowa sieci wodociągowej we wsi Starachowice oraz kanalizacji ściekowej z zasilaniem energetycznym pompowni na terenie gminy Legnickie Pole- etap II i III - wartość projektu 10,45 mln zł
   
 • Gmina Miasto Świdnica: Rewaloryzacja bloku śródrynkowego wraz z restytucją wieży ratuszowej, całkowita wartość projektu - wartość projektu 10,17 mln zł
   
 • Gmina Miejska Dzierżoniów: Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury - wartość projektu 9,43 mln zł
   
 • Powiat Bolesławiecki: Przebudowa ulicy Karola Miarki i ulicy Żwirki i Wigury w Bolesławcu - wartość projektu 8,1 mln zł
   
 • Gmina Pieszyce: Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap I, II, III) i jej doposażenie ratunkiem dla lokalnej społeczności - wartość projektu 7,71 mln zł
   
 • Gmina Miasto Świdnica: Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, całkowita wartość projektu - wartość projektu 7,18 mln zł
   
 • Gmina Miasto Bolesławiec: Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta- II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich - wartość projektu 7,11 mln zł
   
 • Gmina Miasto Bolesławiec: Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej, - wartość projektu 6,09 mln zł
   
 • Gmina Miasto Bolesławiec: Adaptacja byłego kina „Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej - wartość projektu 5,24 mln zł
   
 • Gmina Polkowice : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji, całkowita wartość projektu - wartość projektu 5,08 mln zł
   
 • Gmina Malczyce: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malczyce i Chomiąża - wartość projektu 4,12 mln zł
   
 • Gmina Niemcza: Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Niemczy wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych - wartość projektu 4,1 mln zł
   
 • Gmina Legnickie Pole: Budowa drogi gminnej w celu poprawy dostępności do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- Legnickie Pole - wartość projektu 4,05 mln zł
 • Gmina Milicz : Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Miliczu - wartość projektu 3,34 mln zł
   
 • Gmina Jawor: Poprawa infrastruktury drogowej Rynku w Jaworze w ramach zadania inwestycyjnego „Wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno- kanalizacyjnej w przyłączami - wartość projektu 3,34 mln zł
   
 • Gmina Jawor: Termomodernizacja, przebudowa z rozbudową budynku przy ul Parkowej 5 w Jaworze na potrzeby Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa - wartość projektu 2,71 mln zł
   
 • Gmina Jawor: Wymiana nawierzchni ul. Chrobrego wraz z wymianą sieci wodno- kanalizacyjnej i przyłączami - wartość projektu 2,62 mln zł
   
 • Gmina Szczytna: Adaptacja budynku byłej masarni na mieszkania socjalne, Szczytna ul. Wolności 90 - wartość projektu 2,54 mln zł
   
 • Gmina Miasto Świdnica: Przebudowa rewaloryzacyjno- remontowa obiektów budowlanych i przestrzeni publicznych Rynku i ulicy Łukowej - wartość projektu 2,43 mln zł
   
 • Gmina Polkowice : Zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum nr 2 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala- etap IIB - wartość projektu 2,2 mln zł
   
 • Gmina Miasto Świdnica: Przebudowa- zagospodarowanie placu Jana Pawła II wraz z przyległymi ulicami w Świdnicy, całkowita wartość projektu - wartość projektu 2,05 mln zł
   
 • Gmina Jawor: Wymiana nawierzchni ul. Legnickiej wraz z wymianą sieci wodno- kanalizacyjnej i przyłączami - wartość projektu 1,93 mln zł
   
 • Gmina Jawor: Wymiana nawierzchni ul. Staromiejskiej wraz z wymianą sieci wodno- kanalizacyjnej i przyłączami - wartość projektu 1,9 mln zł
   
 • Gmina Niemcza: Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Piastowskiej nr 1, 2, 5, 6, Przemysłowej nr 4, Młyńskiej 2 oraz Placu Mieszka I nr 2 w Mieście Niemcza - wartość projektu 1,65 mln zł
   
 • Gmina Milicz : Modernizacja i uporządkowanie terenu i obszarów zielonych przy Kościele łaski w Miliczu wraz z remontem dwóch parkingów przy ul. Piłsudskiego i 1 Maja - wartość projektu 1,48 mln zł
   
 • Gmina Chocianów: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów - wartość projektu 1,47 mln zł
   
 • Gmina Szczytna: Budowa ciągu turystyczno-spacerowego "Kamienny Trakt" - etap I Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "przyroda wokół nas" - wartość projektu 1,27 mln zł
   
 • Gmina i Miasto Lubomierz: Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Lubomierz - wartość projektu 1,26 mln zł
   
 • Gmina Jawor: Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze - wartość projektu 1,11 mln zł
   
 • Gmina Milicz : Modernizacja budynku gminnego na ulicy Waresiaka 7 z przeznaczeniem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej - wartość projektu 1,02 mln zł
   
 • Gmina Świebodzice : Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Piłsudskiego - wartość projektu 1,01 mln zł
   
 • Gmina Pieszyce: Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy pl. Zamkowym nr 1, 2, 3, 4 w Pieszycach - wartość projektu 1,01 mln zł
   
 • PHU ELTUS K.T. Dymkowscy Spółka Jawna: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez zmianę sposobu użytkowania i modernizację budynków technicznych w Niemczy z przeznaczeniem na Hotel SPA o standardzie hotelu trzygwiazdkowego - wartość projektu 9,75 mln zł
   
 • Villa Cotonina sp. z o.o.: Rewitalizacja zabytkowej XIX wiecznej Villi i budowa nawiązującego stylem hotelu spa&wellness szansą na zwiększenie oferty markowych produktów turystycznych w gminie Świeradów Zdrój - wartość projektu 9,69 mln zł
   
 • A.S. Production: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę i przebudowę Pensjonatu w Polanicy Zdroju przy ul. Matuszewskiego 8, obręb Stary Zdrój - wartość projektu 8,81 mln zł
   
 • Spagro sp. z o.o. : Projekt architektoniczno-konserwatorski z elementami restauracji zamku rajsko an cele apartamentów agroturystycznych i miejsca spotkań kulturalnych - wartość projektu 2,87 mln zł
   
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.: Poprawa jakości i bezpieczeństwa systemu komunikacji publicznej Wrocławia poprzez działania podejmowane przez MPK Sp. z o.o. - wartość projektu 47,59 mln zł