Strona WWW

Bezpłatne szkolenie w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej

Uwaga Przedsiębiorcy,


W związku z kończącą się perspektywą finansową 2007-2013 Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty jednodniowego bezpłatnego szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego konkursu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W OKRESIE 2014-2015,
Działanie: 1.1. A2 Inwestycje dla przedsiębiorstw.

W III kwartale 2014 r. Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej dwóch lat)
będą mogli złożyć projekty o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa
(z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)".

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowywania dokumentacji aplikacyjnej Przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach konkursu 1.1.A2
Dzięki szkoleniu każdy jego uczestnik:
otrzyma wyczerpujące informacje na temat konkursu 1.1.A2
dowie się w jaki sposób przydzielane są środki finansowe
realnie oceni szanse na uzyskanie dofinansowania
dowie się jak prawidłowo przygotować całość dokumentów aplikacyjnych.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność powyżej 2 lat i mających siedzibę, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego.

Na co Przedsiębiorstwo może pozyskać dotację w ramach konkursu 1.1. A2?
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych wspierających innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).
Dofinansowaniu podlegać będą projekty polegające na zakupie ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także szkolenia specjalistyczne ściśle związane z projektem oraz analizy i usługi doradcze związane z przygotowaniem oraz realizacją projektu.

Maksymalny Poziom i wysokość wsparcia wynosi:
Do 50%

Prowadzący szkolenie:
Dr Grzegorz Krzos - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert w obszarze projektów europejskich z wieloletnim doświadczeniem, Wiceprezes Instytutu Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o., który pozyskał dofinansowanie dla projektów za setki milionów złotych, autor licznych publikacji naukowych dotyczących zarządzania projektami europejskimi.

Zespół: Dariusz Lasota, Grzegorz Szproch

 

Kontakt i zapisy:

Grzegorz Szproch, grzegorzszproch@instytut.biz, tel. 071 323 09 15

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronie Instytutu w zakładce Aktualne szkolenia: www.instytut.biz

 

Terminy i miejsce szkolenia: 6 czerwca 2014 roku, godz. 10:00
ul. T. Boya-Żeleńskiego 24, 51-160 Wrocław

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do skorzystania z oferty Instytutu
i udziału w szkoleniu

 

Łączę wyrazy szacunku,

dr Grzegorz Krzos
Wiceprezes Zarządu