Strona WWW

Oferta

Instytut    Zarządzania  i  Samorządności oferuje  kompleksową  obsługę w zakresie planowania i późniejszego zarządzania inwestycyjnego dla jednostek samorządu oraz przedsiębiorstw w następujących obszarach:

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Rozliczanie projektów

Inżynier kontraktu

Biznesplany