Strona WWW

Inżynier kontraktu

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane projekty realizowane w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu:

Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej – modernizacja obiektów sportowych z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej
wartość inwestycji 4.680.377,52 PLN

Rozbudowa kanalizacji osiedla Ołtaszyn
wartość inwestycji 1.475.005,40 PLN

Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w części ulicy E.K.Maleczyńskich we Wrocławiu
wartość inwestycji 1.045.251,38 PLN

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn II – etap II
wartość inwestycji 36.430.317 PLN

Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie
wartość inwestycji 16.603.119,87 PLN

Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
wartość inwestycji 79.852.334.12 PLN

Budowa nowej siedziby SP ZOZ przychodni miejskiej w Pieszycach i jej doposażenie ratunkiem dla lokalnej społeczności
wartość inwestycji 5.128.516,77 PLN

Międzyszkolne Centrum Sportowe – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą
wartość inwestycji 11.436.284 PLN

Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie
wartość inwestycji 16.877.777 PLN

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sycowie
wartość inwestycji 12.296.789,01 PLN

Gmina Oborniki Śląskie, Budowa drogi gminnej nr 102536D w Golędzinowie
wartość inwestycji 2.487.141,96 PLN

Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie – wartość inwestycji 7.871.300,28 PLN

Rozbudowa przedsiębiorstwa „Eltur-Wapore” Sp. z o.o. w oparciu o innowacyjne, proekologiczne rozwiązania technologiczne – wartość inwestycji 18.300.000,00 PLN

Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta – wartość inwestycji 12.861.528,61 PLN

Termodynamizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie – wartość inwestycji 1.895.870,25 PLN

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni -
wartość inwestycji 15.272.562,36 PLN