Strona WWW

Inżynier kontraktu

Instytut oferuje Państwu również pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu.
Inżynier wyznaczony do działania w danym kontrakcie dysponując wykwalifikowanym personelem, wykonuje obsługę techniczno-ekonomiczno i nadzorczą, a realizacja projektu jest determinowana poprzez: ustalony tryb realizacji, dofinansowanie ze środków UE oraz wymogi dotyczące zasad zarządzania kontraktem zgodnie z odpowiednią medetodyką
.

Proponujemy model Inżyniera Kontraktu oparty na trzech głównych komponentach:

Komponent Nadzór inżynierski (funkcja: "inspektora nadzoru inwestorskiego", "koordynatora czynności inspektorów nadzoru" oraz "inżyniera budowy")

Komponent Rozliczanie (proces rozliczania jest ściśle powiązany z komponentem nadzór, ponieważ od prawidłowości nadzoru, zależy sukces rozliczenia projektu i otrzymania dofinansowania zgodnie z umową)

Komponent Zarządzanie projektem z odpowiednią metodyką (umożliwia bieżący nadzór nad prawidłowością przebiegu projektu, niezbędny dla jego realizacji zgodnej z wnioskiem aplikacyjnym i projektem).

W zakładce Inżynier kontraktu znajdą Państwo informacje dotyczące najważniejszych inwestycji realizowanych w ramach tej funkcji przez naszą firmę.