Strona WWW

Rozliczanie projektów

Dotacja unijna jest wypłacana przedsiębiorcy po zrealizowaniu projektu. W tym celu należy przygotować wnioski o płatność oraz wszelkie niezbędne załączniki. W trakcie trwania projektu należy składać harmonogramy i sprawozdania obrazujące stan realizacji inwestycji.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie więc to dopiero początek procesu realizowania inwestycji. Niezwykle ważnym elementem jest poprawne rozliczenie otrzymanych środków.

Zapewniamy przygotowanie niezbędnych dokumentów, wniosków o płatność oraz bieżące doradztwo. Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów udało nam się zrealizować i rozliczyć dziesiątki projektów na terenie całego kraju.