Strona WWW

Nasze doświadczenie

W obecnym okresie programowania w latach 2007- 2013 Instytut opracował ponad 200 dokumentacji aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem wsparcia dla przedsięwzięć z funduszy strukturalnych w ramach funkcjonujących programów operacyjnych:

  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – wartość projektów ponad 575 mln PLN
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wartość projektów ponad 11 mln PLN
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - wartość projektów ponad 644 mln PLN
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - wartość projektów ponad 266 mln PLN
  • Norweski Mechanizm Finansowy  

Instytut ponadto zajmował się w ostatnich latach pozyskiwaniem wsparcia z innych źródeł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - wartość projektów ponad 50 mln PLN.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszych priorytetowych projektów: